A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) és mellékvizeinek 2021. évi horgászrendje

A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI)-DUNA (RSD) ÉS MELLÉKVIZEINEK
(Duna–Tisza-csatorna, Dunavölgyi-főcsatorna, Északi-övcsatorna, Dömsödi Holt Duna-ág, Somlyói-csatorna, Szigetbecsei-holtág)
2021. ÉVI HORGÁSZRENDJE

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halgazdálkodási vízterületeinek víztérkódjai:

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezéseVíztérkód
Ráckevei (Soroksári)-Duna, a Kvassay-zsiliptől a Tassi-zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal13-017-1-1
Duna-Tisza-csatorna, a kitorkolástól a Sári-zsilipig13-021-1-1
Dunavölgyi-főcsatorna13-019-1-1
Északi-övcsatorna, beleértve a XXX., XXXI. csatornák Pest megyei szakasza13-020-1-1
Dömsödi Holt Duna-ág13-016-1-1
Somlyói-csatorna13-018-1-1
Szigetbecsei-holtág13-199-1-1

Az RDHSZ által kiadott területi jegyekkel fogható halmennyiségek

Területi jegytípusNapi darabszám korlátozás alá eső halfajokból, amurt is beleértveNapi darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból
*naponta/24 óra alattösszesen*naponta/24 óra alattösszesen
Ált. felnőtt éves5 db, de fajonként legfeljebb 3 db60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri5 kg60 kg
Ált. felnőtt heti20 kg20 kg
Ált. felnőtt 72 h3 db, de fajonként legfeljebb 2 db10 kg3 kg9 kg
Ált. felnőtt 24 h5 kg3 kg
Ált. ifjúsági éves30 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri30 kg
Ált. ifjúsági 24 h3 kg3 kg
Ált. gyermek1 db15 kg15 kg
Bojlis felnőtt éves3 db, de fajonként legfeljebb 2 db60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri5 kg60 kg
Bojlis felnőtt heti15 kg15 kg
Bojlis felnőtt 72 h10 kg3 kg10 kg
Mellékv. felnőtt éves5 db, de fajonként legfeljebb 3 db50 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri5 kg50 kg
Turista heti3 db, de fajonként legfeljebb 2 db10 kg3 kg10 kg
Turista 24 h3 kg3 kg
**RDHSZ-Balaton5 db, de fajonként legfeljebb 3 db60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri5 kg60 kg

* A 24 és a 72 órás jegytípusoknál 24 órára vonatkozik a fogható mennyiség

**A táblázatban megjelölt mennyiségek az RDHSZ vizeire vonatkoznak, a Balatonon fogható mennyiséget a Balatoni horgászrend szabályozza, de a két összevont vízterületen maximum 100 db napi méretkorlátozással védett hal fogható.

I. Területi és időbeli korlátozások

1. Az RSD-n és mellékvizein rekreációs célú halászati tevékenység nem folytatható.
2. A halak ívását kijelölt vagy nem kijelölt ívó területen megzavarni tilos. Halgazdálkodási kíméleti területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni szigorúan tilos! Az ívóhelyre, vermelő (telelő) helyre, halgazdálkodási kíméleti területre stégről, partról, csónakból és egyéb vízi eszközből az ún. ráhorgászás tilos!
3. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni tilos!
4. A ráckevei Árpád híd 100 méteres körzetében csónakból horgászni tilos.
5. A hidak, zsilipek és vízerőtelepek 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.
6. Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 1-től a fogassüllő és balin tilalom végéig, április 30-ig horgászni tilos, kivéve az ún. stupekos és kuttyogató horgászati módszert, ahol csak 15 cm-esnél nagyobb kishallal lehet csalizni. Ebben az időszakban csak harcsa pergetésre alkalmas méretű műcsalival és felszereléssel megengedett a pergetés. Tilos az ultra light és egyéb finom pergető módszer és felszerelés használata.
7. Január 1-jétől március 15-ig, valamint november 2-től december 31-ig terjedő időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos! Tilos a horgászfelszerelés nélküli szonár használatával fellelt és valamilyen módon rögzített vermelőhelyre később ráhorgászni.
8. Strandeszközről, pl. belly boat horgászni tilos!
9. Egész évben tilos horgászni a következő területeken:

a) A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.
b) Dömsödi Kerek-agyagosban.
c) A Dömsödi-árapasztó-csatorna (Északi-övcsatorna) Dömsödi Tógazdaság üzemi területével érintett teljes csatornaszakaszán (648018, 197011, valamint 648610, 198574 EOV koordinátájú hidak közötti rész).

10. A Rózsa-szigeten a horgászat csak regisztrált vendégek részére engedélyezett. A sziget 50 méteres körzetében csak a vendégek horgászhatnak.
11. A Makádi Ezüstpartra gépjárművel behajtani csak a Közép–Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság behajtási engedélyével lehetséges.
12. A Francia-öbölben és a mellékvizeken csak a parti horgászat engedélyezett.
13. A Kvassay-zsilipnél csónakkal, vízi járművel az erőművi ágba behajózni, ott vízi járművel lehorgonyozni, a parti létesítményekhez, vízépítési műtárgyakhoz kikötni tilos! A jobb parti rész üzemi terület, horgászni csak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által kiadott belépési engedély birtokában, érvényes horgászati okmányokkal lehetséges.
14. A Makádi Ezüstparton a 2021. szeptember 5-én 12:00 óra és szeptember 10-én 16:00 óra között megrendezésre kerülő RSD Carp Cup ponty- és amurfogó verseny idején a makádi strandtól a tassi strandig terjedő szakaszon (1,0-4,6 fkm), mindkét parton és a mederben is csak a versenyzők horgászhatnak.
15. A Makádi Parkerdő és a Rózsa-sziget közötti (0,8-6,5 fkm) vízszakaszon 2021. szeptember 19-én (vis maior esetén szeptember 26-án) 8:00-15:00 óra között kerül megrendezésre a Ráckevei Duna-ági nyílt pergető verseny. Az adott vízterületen az egyéb horgászat tilos.
16. Az országos csónakos pergető bajnokság az RSD makádi-tassi, 0,8-6,5 fkm közötti területén kerül megrendezésre 2021. május 8-án és 9-én (hivatalos edzésnap pályazár nélkül: 2021. május 6-7.). A kijelölt vízterületen csak a pergető verseny résztvevői horgászhatnak 8:00-15:00 óra között.
17. Az RSD és mellékvizei versenypályáin az országos vagy szövetségi versenyek kötelező edzésnapját megelőző nap 8:00 órától, egyéb versenyek esetében a verseny napján 00:00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett információs táblák is jelzik.
18. Az RSD-n és mellékvizein január 1-jétől február 28-ig és november 2-től december 31-ig horgászni csak 06:00 órától 20:00 óráig engedélyezett.
19. A Gubovics-öböl (volt Lajos-hókony) teljes területén a téli időszakban 2021. január 1-jétől február 28-ig és november 20-tól december 31-ig pergetni tilos, valamint a fenti időszakban csak drótelőkével, hármashoroggal, és 10 cm-nél nagyobb élő csalihallal lehet ragadozóra horgászni.
20. A Francia-öböl és a Taksonyi-holtágon a keresztező közúti hídtól a torkolat (DNy) felé 250 méteren belül mind a két ág halgazdálkodási kíméleti terület (halak telelő területe), ahol január 1-jén 00:00 órától március 1-jén 00:00 óráig, illetve november 2-án 00:00 órától december 31-én 24:00 óráig általános horgászati tilalom lép érvénybe (EOV: Francia öböl: 652942.1, 232985.3; 652953.1, 232898.2; 652072.7, 232907.5; 652073.5, 232960.7, Taksonyi holtág: 650875.0, 221171.7; 650843.4, 221226.6; 650675.1, 221013.6; 650663.8, 221027.0; 650717.3, 221084.0; 650648.4, 221049.2; 650635.0, 221063.3;
21. A területi halgazdálkodási hatóság és az RDHSZ által kijelölt halgazdálkodási kíméleti területeken (ívóhelyek), március 1-jén 00 órától június 15-én 24 óráig általános horgászati tilalom lép életbe:

(1) Czuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47,0 fkm-ig mind a három ágban (EOV koordináták: 653850.6, 226073.6; 653814.9, 226105.9; 653343.9, 225238.1; 653364.9, 225233.3; 653433.0, 225192.9; 652473.1, 224072.5; 652494.6, 224034.5; 652796.4, 224410.3; 652789.7, 224394.0; 652675.5, 224207.1; 653136.0, 224644.4).
(2) Az Angyali-sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes területén (EOV koordi-náták: 643188.7, 206597.5; 643171.9, 206808.6; 643114.4, 206805.2; 642948.3, 206392.6, 643108.0, 206014.7).
(3) A Dömsödi Holt-Duna RSD-be csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9,0-9,5 fkm) (EOV koordináták: 645911.5, 193581.4; 645898.5, 193615.2, 646135.7, 193842.8, 646167.9, 193813.5).
(4) A ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19,0-19,3 fkm) (EOV koordináták: 642507.3, 201942.6; 642613.1, 201944.9; 642683.6, 201772.1)
(5) A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54 fkm) (EOV koordináták: 643589.8, 192469.7; 642982.5, 191702.3), valamint a vízen a partéltől mért 50 méteres sávban.
A halgazdálkodási kíméleti területek részletesebb leírása, térképe az RDHSZ honlapján (www.rdhsz.hu) is megtekinthető.

22. Az RSD-n és mellékvizein az őszi haltelepítések után nincs általános horgászati tilalom.
23. Az RSD-n és mellékvizein kijelölt strandok területén való horgászatot a strandüzemeltető helyi szabályzata határozza meg.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előírásai
A lenti előírások betartását a természetvédelmi és egyéb hatóság is ellenőrzi!

24. Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:

 • A Dömsödi árapasztó csatornán (Északi-övcsatorna) az ún. Puskás hídtól a Szunyogi-bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.
 • A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától (Északi-övcsatorna) a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.
 • A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.
 • A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon, a halastavak mellett a Dömsödi árapasztó csatornáig (Északi-övcsatorna), a csatorna zsilipéig.
 • A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.

25. Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások:

 • A Csupics-sziget területén, partjáról és a szigetet övező láp és mocsári vegetációjú területeken horgászni tilos.
 • A Csupics-sziget jobb parti mellékágában a 31,0-32,0 fkm között a jobb partról is tilos a horgászat, kizárólag a nyílt vízen csónakból, a partéltől és a part menti vízinövényzettől legalább 20 méteres távolságra lehet horgászni.

26. Általános kikötések:

 • Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!
 • A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.
 • A horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg. A horgászat végeztével a területet mindenki köteles hulladékmentesen hátrahagyni, az összeszedett hulladékot mindenki köteles magával elvinni, és bezsákolva is tilos azt a horgászhelyen vagy közelében otthagyni!
 • A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természetvédelmi területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (Natura 2000), az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.

27. A Makádi és a Tököli Parkerdő területén található nagynyomású földgázszállító vezeték 8-8 méteres övezetében tiltott bármilyen építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, gépjármű és lakókocsik tárolása, telepítése.

II. Halfajokra vonatkozó szabályok – az országos szabályozástól eltérően:

1. Compót megtartani tilos.
2. A fogassüllő méretkorlátozása 40 cm, a csuka méretkorlátozása 50 cm!
3. A harcsa fajlagos tilalmi idejében, május 2-tól június 15-ig harcsát kifogni tilos, tehát a 100 cm-nél nagyobb harcsát is tilos megtartani. November 2. és február 28. között fogott harcsát megtartani tilos, azt haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe!
4. Az amur napi darabszám-korlátozás alá eső halfaj, a naponta megtartható mennyiség mérettől függetlenül 3 db.
5. A 7 kg-nál nagyobb pontyot, az 5 kg-nál nagyobb fogassüllőt, csukát és balint tilos megtartani, azt kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
6. Ponty esetében az RSD-n és mellékvizein nincs fajlagos tilalmi időszak, a május 2. és május 31. közötti pontyfogási tilalom feloldásra került.

III. A horgászattal kapcsolatos egyéb szabályok:

1. A napi darabszám-korlátozás alá eső halakat a hal kifogását követően kitörölhetetlen kék tintával a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni a fogás helyének, pontos idejének (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével, a hal tömegét tizedesvessző feltüntetésével, tizedes pontossággal kell rögzíteni (pl. 1,2). A hal méréséhez digitális mérleg használata kötelező. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok fogását össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően – a vízpart elhagyása előtt – kell a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóba nem kell rögzíteni.
2. Minden területi jegy típus tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének elérését követően csak napi és heti területi jegy váltható! Elveszett, ellopott, megsemmisült területi jegy csak teljes áron pótolható! Elveszett, ellopott, megsemmisült éves területi jegy után váltott új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
3. A vízpart és a vízi növények károsítása szigorúan tilos! Tilos csónakkal nádfalba, gyékényesbe, sásosba beállni!
4. A hal- és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül, ezért tilos!
5. Az RSD-n és mellékvizein nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, karót a horgászat befejeztével el kell távolítani a horgászvízből.
6. Szemetes helyen (a horgászállás 10 méteres körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (a cigarettacsikk is szemétnek minősül). A szabály megszegése esetén első esetben a fogási naplóba beírás kerül, második esetben a horgásztól véglegesen bevonásra kerül a területi jegy.
7. A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át! A vezeték nélküli rádió működésű kapásjelzők nem helyettesítik a horgászkészség személyes őrzését. A horgászkészség őrizetlenül hagyása a horgászrend megsértésének minősül. Az őrizetlenül hagyott horgászkészséget a hivatásos halőr – írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával – az RDHSZ székhelyére szállítja, ahol az egy évig megőrzésre, majd selejtezésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége bruttó 300 Ft/nap.
8. A kifogott halat szákban élve tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen lehet, maximum 48 óráig, abban az esetben, ha a horgász a helyszínen tartózkodik. A fémszák használata tilos! Amennyiben a hivatásos halőr tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan tárolás miatt sérült vagy elpusztult halat talál a haltartóban, állatkínzás vádjával állatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet!
9. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!
10. A horgászhelyet szürkület után ki kell világítani jól látható, szórt fénnyel, úgy, hogy a többi horgászt ne zavarja.
11. A behúzás mindenféle formája tilos, kivéve a behúzós területi jeggyel rendelkezők esetében.
12. A horgász haladéktalanul köteles jelenteni a hivatásos halőröknek a környezetkárosítást, a vízszenynyezést, a halpusztulást és a szabálytalan horgászatot. A hivatásos halőrök ügyeleti telefonszáma a területi jegyen megtalálható.
13. Tilos a csónakból horgászeszközt vontatni, sleppelni!
14. Balinólom, műlégy és pilker kizárólag egyágú horgokkal használható.
15. Szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az RDHSZ.
16. Parti horgászat esetén a bevetett felszerelés stégen és a víz közvetlen közelében lévő horgászhelyen tartható. Tilos tehát átvinni a part menti úton, és a magánterületen, kertben, erkélyen stb. elhelyezni.
17. Halvédelmi bírság kiszabására irányuló közigazgatási eljárás lefolytatása esetén, amennyiben az elkövetőtől az állami horgászjegyet a területi halgazdálkodási hatóság visszavonta, úgy a halvédelmi bírság befizetése és az eltiltási idő letelte után lehetőség van új állami horgászjegy megváltására. Ez esetben viszont az elkövető – amennyiben az RDHSZ halgazdálkodási jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen kíván továbbra is horgászni – új területi jegy megváltására kötelezett, mivel a területi jegyet a halgazdálkodási jogosult is visszavonja. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
18. A helyi horgászrend megsértéséért indított hatósági eljárás során – amikor a hivatásos halőr csak a területi jegyet tartja vissza – a területi halgazdálkodási hatóság elmarasztaló határozatának jogerőre emelkedése után, mellékkövetkezményként az adott területi jegyet a halgazdálkodási jogosult visszavonja. A hatósági határozatban szereplő halvédelmi bírság megfizetése, valamint az eltiltási idő letelte után van lehetőség új területi jegy megváltására. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.

IV. Rekordlista:

Az RDHSZ az RSD-n és mellékvizein fogott halak adataira alapozva rekordlistát működtet, mely a honlapon (www.rdhsz.hu) elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. A rekordlistás halat minden esetben vissza kell engedni, kivéve busa!

1. Rekordméret:

Rekordlistára kerülés feltétele az alábbi testtömeg elérése:
ponty 15 kg, amur 15 kg, fogassüllő, csuka 5 kg, balin 4 kg, harcsa, busa 25 kg, márna 3 kg, egyéb halfajok (beleértve compó) 2 kg.

2. Bejelentés:

A rekordlistára történő bejelentés feltételei:

 • A horgász teljes körűen tud gondoskodni a hal épségéről annak hitelesítéséig. (A halat megfelelő méretű, anyagú haltartóban kell tárolni, kantározni tilos), ellenkező esetben azt vissza kell engedni.
 • A horgász a halat rögtön beírja a fogási naplóba és SMS-értesítőt küld a hivatásos halőrök ügyeleti telefonszámára. Ellenkező esetben a rekordhalat nem lehet megtartani a hitelesítésig sem!

KÖTELEZŐ BEJELENTÉS! A horgásznak kötelező bejelentenie – ha az előbb leírtak teljesülnek – minden 25 kg feletti pontyot, 25 kg feletti amurt, 10 kg feletti fogassüllőt, 10 kg feletti csukát, 50 kg feletti harcsát.

3. Hitelesítés:

Hitelesítést csak a halgazdálkodási ágazatvezető és a megbízással ellátott személyek végezhetnek, a halat megfogó horgász jelenlétében, a bejelentést követően legkésőbb 12 órán belül. A hitelesítés az arra szolgáló igazolólap kitöltésével végezhető, amely három példányos. Egyik példány a horgásznál marad, a másik pedig a halgazdálkodási ágazatvezetőhöz kerül.

Az igazolólap kitöltésén kívül fényképkészítés is kötelező a hal mindkét oldaláról, illetve a visszaengedésről is. A hitelesítést, visszaengedést követően a horgász fogási naplójából kihúzásra kerül a beírt rekordhal, RDHSZ bélyegzővel megjelölve („Visszaengedve”), és aláírva.

4. Dokumentálás:

A hitelesítést végző személy továbbítja az alábbi adatokat: fénykép a hal jobb oldaláról, fénykép a hal bal oldaláról, fénykép a visszaengedésről, fénykép az igazolólapról. A rekordfogások az RDHSZ honlapjára és Facebook-oldalára felkerülnek.

5. Jutalmazás:

A kötelező bejelentés alá eső halak megfogói közül a behúzós területi jeggyel rendelkezőket ugyanilyen típusú területi jeggyel jutalmazzuk, az összes többi területi jegytípus birtokosai – beleértve a napi-, 72 órás-, heti- és országos területi jegyeket is – éves általános területi jegyet kapnak az RSD-re és mellékvizeire.
Az összes többi rekordlistára kerülő horgász közül sorsolással kiválasztva újabb 50 horgász kap éves általános területi jegyet térítésmentesen a következő évre.
Nem jutalmazunk – a határozat jogerőre emelkedésétől számítva – három évig olyan horgászt, akit az illetékes hatóság halvédelmi bírsággal szankcionált.
A jutalom területi jegy nem átruházható. A jutalom területi jegy átvételének határideje február 28. napja, mely határidő jogvesztő.

6. Jelölés:

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy a rekordhalakat saját/egyedi haljelölő rendszert alkalmazva, szemmel nem látható módon megjelölje a későbbi azonosítás érdekében. Jelölést csak a halgazdálkodási ágazatvezető és a megbízással ellátott személyek végezhetnek, a megfogó horgász jelenlétén kívül!

7. Haljel beküldése:

Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét szemmel jól látható, színes jellel látja el. Kérjük, hogy aki ilyen halat fog, a haljelet vagy annak adatait az RDHSZ-hez írásban juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei (tömege, testhossza, testmagassága) és a horgász elérhetősége. A méreten aluli vagy megtartani nem kívánt halat a haljellel együtt kell a vízbe visszahelyezni. A beküldött pontos és teljes körű adatokért az RDHSZ jutalmat küld a horgásznak.

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket jelzi és honlapján megjeleníti.

Az RDHSZ hivatásos halőreinek 0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszáma:
06-30-675-7304

Hal-, környezet- és vízvédelmi bejelentések:
Halgazdálkodási ágazatvezető: 06-30-942-9548
Halőrzési ágazatvezető: 06-30-202-5688

2021. évi területi jegyféleségek és jegyárak (Ft):

Területi jegyféleségévesheti72 órás24 órás
Általános felnőtt40 00019 3008 3003 600
Általános ifjúsági5 000  2 000
Általános RDHSZ gyermek500   
Bojlis behúzós felnőtt66 00033 00014 300 
Mellékvízi felnőtt31 000   
RDHSZ-Balaton partközeli felnőtt55 000   
Turista 22 000 3 300

A víziközlekedés és a horgászat rendjének változása, a Tassi többfunkciós levezető műtárgy felvízi oldalán

A levezető műtárgy RSD felöli oldalán védőterületet jelölt ki a KDVVIZIG. A védőterület a hajózás elől teljesen elzárt mederszakasz. A védőterület a Rózsa-szigetnél a Ráckevei (Soroksári)-Duna nyugati oldali mellékágában, a Rózsa-sziget mentén terül el. A terület észak-dél, tehát felvízi irányban 200 m, a nyugati ág teljes szélességében. A helyszínen, táblákkal és bójákkal kijelölt védőterületen belül tilos a hajózás! Tilos a halászat! Tilos a horgászat! A védőterületen belül a partról végzett horgászat is tilos! A helyszíni kitűzési vázlat a nyári üzemrendet mutatja be. A téli üzemrendben a bójasort a Mederkezelő eltávolítja. A védőterületen a hajózás, a halászat, a horgászat vagy egyéb a Mederkezelő engedélye nélkül végzett tevékenység a téli üzemrend idején is tilos!