Horgászrend

Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult, és nem lett ősz a nyár.
A pillanat itt megmarad, hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek.

Török Sándor

  

                                                                    

Figyelem! Webhelyünk cookie-kat használ.

A cookie-k engedélyezéséhez kattintson az „Engedélyez” gombra, vagy egyszerűen csak folytassa a böngészést. További információ

Engedélyez

                                                                                                                                     

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;

Az RDHSZ a törvény előírásaival összhangban a következő szabályokat alkotta 2014. évre.

                                                                                                                                     

Általános előírások:                                                             

1)  Az RSD-n és vízrendszerén halászati tevékenység nem folytatható, kivéve szúnyoglárva gyűjtés engedéllyel.

2)  A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles a fogási naplóban található naptáron X-el jelölni az aktuális horgászati napot. A napi darabszám korlátozás alá eső halakat fogást követően azonnal be kell jegyezni (tintával) a fogási naplóba a fogás helyének, pontos idejének/hónap,nap,óra,perc/ megjelölésével. A darabszám korlátozással nem védett halfajok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba bejegyezni. Ellenkező esetben a halászati őr az engedélyt bevonja. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóban nem kell rögzíteni. 

3)  Az éves felnőtt területi engedéllyel maximum 80 kg, az éves ifjúságival pedig 40 kg napi darabszám korlátozás alá eső hal tartható meg. A súlyhatár elérésekor újabb engedély váltható.

4)  A vízparti és vízi növények irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos! A hal és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül. A tetten ért személyeket szigorúan szankcionáljuk. Tilos csónakkal beállni nádfalba, gyékényesbe, sásosba!

5)  A halak ívását megzavarni, kijelölt vagy nem kijelölt ívó területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni szigorúan tilos! A kijelölt ívó területre stégről, partról, csónakból az ún. ráhorgászás is tilos!

6)  Az RSD-n és vízrendszerén nem megengedett a foglalt horgászhely. A jelzőbóját, -karót a horgászat befejeztével el kell távolítani a horgászvízből.

7)  Szemetes helyen (a horgászállás 10 m-es körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (dohányzó horgásznak a cigarettacsikk gyűjtéséről is gondoskodnia kell, azt szétdobálni tilos), ez esetben a halőr a területi engedélyt bevonja!

8)  A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra, illetve bármely típusú jelzőeszközre sem ruházhatja át. Az így szabálytalanul őrizetlenül hagyott készség a horgászrend megsértésének minősül, eljárást von maga után. A talált horgászkészséget a halászati őr írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával a Szövetséghez szállítja, ahol az egy évig megőrzésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége nettó 20 Ft/nap.

9)  A kifogott halat szákban tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen lehet, a fémszák használata tilos. Haltartóban tárolni csak a helyben megfogott halat lehet!

10)  Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!

11)  Az elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

12)  A 10 kg-nál nagyobb pontyot az állomány védelme érdekében megtartani tilos, azt kíméletesen kell visszaengedni a vízbe.

13)  Az RSD-n és vízrendszerén a műtárgyak, hidak 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.

14) A horgászhelyet szürkület után az ellenőrzés elősegítése, a vízi közlekedés biztonsága érdekében kizárólag jól látható, szórt fénnyel kell megvilágítani.

15)  A behordás mindenféle formája tilos, kivéve a bojlis területi engedéllyel rendelkezők részére. Az engedélyhez külön szabályzat tartozik és az ára 55.000 Ft.

16)  A vízszennyezéseket és a halpusztulásokat a horgásznak haladéktalanul kötelessége jelenteni a halőröknek vagy az éjjel-nappal hívható 06-30-200-5207, 06-30-942-9548 telefonszámokon.

17)  A január 1. és február 28. illetve november 1. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos, azt haladéktalanul vissza kell engedni!

18)  Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 01. és április 30. között horgászni tilos, kivéve az úgynevezett stupekos és kuttyogtató horgászati módszerrel, illetve drótelőkével vagy kevlár zsinórral szerelt csukázó szerelékkel.

19)  A horgásznak január 01.-től március 15.-ig, valamint november 1.-től december 31.-ig tilos a vízrendszeren halradarral tartózkodni.

20)  Egész évben tilos a csónakból vontatott horgászeszköz (sleppelés) használata!

21)  Balinólom, műlégy és pilker kizárólag csak egyágú horoggal használható.

                                                                                                                                     

Területi szabályok és korlátozások:

1)  Egész évben tilos horgászni a következő kíméleti területeken:

a)  A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.

b)  Dömsödi ún. „Kerek agyagosban” és az öbölben.

c)  A szigetszentmártoni Rafás-sziget északi oldalán levő „Kerek nádasban”. A nádas területére és annak öblébe vízi járművel behajtani, azt 3 m-es távon belül megközelíteni tilos.

2)  A Rózsa-szigeten a horgászat csak szállóvendégek részére engedélyezett. A sziget 50 m-es körzetében csak a vendégek horgászhatnak.

3)  A Makádi Ezüstpart bizonytalan ideig a horgászattól elzárt, építési terület.

4)  Az ún. Francia öbölben és a mellékvizeken csónakból horgászni tilos.

                                                                                                                                     

Az RDHSZ fenntartja a jogát, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket tiltással jelzi.

                                                                                                                                     

Időbeli korlátozások:

1)  A Makádi Ezüstparton november 10-én 0.00 órától november 29-én 06.00 óráig mindennemű helyfoglalás, horgászat és horgászeszközökkel való tartózkodás tilos.

2)  Az őszi haltelepítések miatt az RSD-n november 10-én 0.00 órától - november 29-én 06.00 óráig horgászati tilalom lép életbe. Ezen idő alatt a parton és annak környékén horgászatra alkalmas felszereléssel tartózkodni, szoktató etetést létesíteni is tilos!

3)  Az őszi telepítést követően az RSD-n és mellékvizein november 29.-től december 31-ig horgászni csak 06.00 órától 20.00 óráig engedélyezett. Kivétel a bojlis területi jeggyel rendelkezők, akik ebben az időszakban nem tarthatnak meg halat.

4)  Az ún. Francia öböl teljes területén január 1. és március 1. között általános horgászati tilalom lép érvénybe.

5)  Az ún. Lajos hókony teljes területén január 1. és március 31. között a pergetés minden eszközzel tilos (37-38 fkm).

6)  Az RDHSZ a halászati hatóság engedélye alapján május 02. és május 31 közötti pontyfogási tilalmat feloldja, kivétel ez alól a halászati hatóság és a Szövetség által kijelölt alábbi kíméleti területek. E kíméleti területeken ebben az időszakban a halak ívásának védelme érdekében általános horgászati tilalom lép életbe:

a)  Molnár-szigeti kiság teljes hosszában (49-51fkm)

b)  Cuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47–es fkm-ig mind a három ágban

c)  Taksonyi holtág a Duna-Tisza csatornáig (40-42,5 fkm)

d)  A szigethalmi hídtól a jobb oldali nádasokban és ágakban a 40-es fkm-ig

e)  Opera és Sóska-sziget jobb parti hókony teljes területén (24,4–25,3 fkm)

f)  Az Angyali sziget északi csücskénél elterülő nádas és lagúna teljes területén

g)  A Dömsödi Holt-Duna Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9-9,5 fkm.)

h)  A ráckevei strandtól a hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19-19,3 fkm)

i)  A Makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54fkm)

7)  A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág csepeli versenypályáján az országos verseny kezdetét megelőző nap 8.00 órától, egyéb versenyek esetében, a verseny napján 0.00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett táblák is jelzik.

                                                                                                                                     

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági előírásai:

1)  Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:

                                                                                                                                     

A Dömsödi árapasztó csatornán az un. Puskás hídtól a Szunyogi–bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.

A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.

A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.

A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon.

A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.

2)  Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások: A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág szigetcsépi Csupics–szigetet övező nádasok területén horgászni tilos!

3)    Általános kikötések:

                                                                                                                                     

Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!

A védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.

A horgászat végeztével a területet mindenki köteles hulladékmentesen hátrahagyni, horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg.

A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természetvédelmi területeket, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (Natura 2000), az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.

A fenti előírások betartását a természetvédelmi hatóság is ellenőrzi!

                                                                                                                                     

Haljel beküldése:                                                                 

Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét megjelöli. Kérjük, hogy aki ilyen halat fog, a jelet vagy annak adatait jutalom ellenében az RDHSZ-hez írásban juttassa el. Beküldendő adatok: a fogás helye, időpontja, a hal méretei (tömege, testhossza, testmagassága) és a horgász elérhetősége. A méreten aluli vagy megtartani nem kívánt halat a vízbe a jelöléssel együtt kell visszahelyezni. A beküldött pontos teljes körű adatokért a Szövetség 1000 Ft értékű jutalmat küld a horgásznak.

                                                                                                                                     

Rekordlista                                                                             

A Szövetség a Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein fogott halakból rekordlistát működtet, mely a honlapon elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. Hitelesítést csak a halászati ágazatvezető, a halőri csoportvezető és az általuk megbízott személyek végezhetnek. A rekordfogás adatait igazolólapra vezetjük és azt a Magyar Horgász újság rekordlistájára is elküldjük. A horgász köteles a rekordlistás halat sértetlenül, a hitelesítést követően kíméletesen visszaengedni, kivéve a harcsát és busát.

A kiemelkedően nagy halat fogó és azt visszaengedő horgász jutalomban is részesül, a jutalom a fogást követő évre térítésmentes területi engedély a Ráckevei Duna-ágra és mellékvizeire, kivéve bojlis területi jeggyel rendelkezők. A bojlis területi engedéllyel rendelkezők közül, a legnagyobb rekordlistás pontyot és amurt fogó horgász térítésmentesen kapja a következő évi bojlis területi engedélyét.

A rekord bejelentéséhez kérjük, hogy hívja a halőri csoportvezetőt 06 30 2025691, akadályoztatása esetén pedig az adott vízterület halőrét!

A listára kerülés alsó súlyhatárát és a jutalmazott méretet a táblázat tartalmazza.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Halfaj                                                                                         Listára kerülés alsó határa

(kg)                                                                                             Jutalmazás alsó határa

(kg)                                                                                                                             

Ponty                                                       10                                                               15

Amur                                                        15                                                               20

Süllő                                                          5                                                                 8

Csuka                                                       6                                                                 6

Harcsa                                                      25                                                               30

Balin                                                          4                                                                 4

Busa                                                          25                                                               -

Kecsege                                                  2                                                                 2

Márna                                                      3                                                                 3

Compó                                                     1                                                                 -

Egyéb halfajok                                      1,5                                                             -

Az RDHSZ kiterjedt főállású és társadalmi halőri rendszert működtet.

                                                                                                                                     

A halászati őrzés jogosultságát, módját, működési területét, a halászati őrök működésére vonatkozó részletes szabályokat a Hhvtv végrehajtására kiadott rendelet és a 2012. évi CXX. törvény szabályozza.

                                                                                                                                     

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

Természetvédelmi szabálysértés

147. § (1) Aki                                                                          

a) a természetvédelmi államigazgatási szerv engedélyéhez vagy szakhatósági hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy szakhatósági hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, szakhatósági hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

b) természeti területen - beleértve a védett természeti területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak,

c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen megrongál, elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős mértékben zavar,

d) a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket egyébként megsérti,

százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértés elkövetőjére a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, valamint a természetvédelmi hatóság részéről eljáró és erre felhatalmazott személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(4) Azt a védett, illetőleg fokozottan védett növény- és állatfaj egyedet, annak bármely fejlődési alakját, származékát, védett ásványi képződményt, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

(5) Ha a (4) bekezdésben felsorolt természeti érték állami tulajdonban van, akkor azt a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv lefoglalja, és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv döntéséig gondoskodik a megőrzéséről.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv hatáskörébe tartozik.

148. § (1) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön jogszabályban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

                                                                                                                                     

Az előírások és korlátozások megsértőivel szemben a Szövetség törvényesen eljár! A horgászatra vonatkozó szabályozások mellett a horgász köteles figyelembe venni az RSD hajózási szabályzatát, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt és a Btk. 2004. évi X. törvény módosítását, mely az állatkínzást tiltja.

                                                                                                                                     

A nagy pontyok lopása elszaporodott. Mivel tényész- és horgászati értékük hatalmas és pótlásuk csak több százezer forintos költségen lehetséges,a szövetség minden esetben büntető eljárást kezdeményez a hal eltulajdonítójával szemben lopás bűncselekményének gyanúja miatt.   A vétkes ellen a  halászati hatóságnál tett feljelentésen kívül polgári pert is indít a kár megtérítéséért . Az eladott hal megvásárlója  ellen, orgazdaság vétsége miatt büntetőeljárást kezdeményez az RDHSZ és kéri a bíróságtól a foglalkozásától való eltiltását.

                                                                                                                                     

Ajánlás a vízparton való tartózkodáshoz

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól.

A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat.

Ezért: A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok mértéktelen fogyasztásától, ami egyébként súlyos baleset okozója is lehet a vízparton vagy a csónakban.

A vízparton rádiót vagy magnetofont csak hangerejét minimálisra állítva lehet használni, hogy a mások pihenését ne zavarja. Mellőzendő a kiabálás, hangoskodás és másokat megbotránkoztató trágár beszéd.

A hangjelzős kapásjelző erejét úgy kel beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

Erősen látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászatban ne zavarják.

A horgászott, jelölt etetett helyet elfoglalni, attól 50 méteren belül horgonyozni nem etikus.

Ha a stégtulajdonos horgász a stégjén horgászni kíván, elsőbbséget élvez, még akkor is, ha később érkezett.

A horgász óvja és védje a halállományt. Segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájáról érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse zaklatásnak, segítse az ellenőrzést végző halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászok érdekében tesznek.

A horgász tekintse kötelezettségének a környezet  és természeti értékek védelmét és megóvását.

Hal-, környezet és vízvédelmi bejelentések:

                                                                                                                                     

Tóth István                                             ügyvezető igazgató:                           06-30-2005-207

Ugrai Zoltán                                           halászati ágazatvezető:                     06-30-9429-548

Szviridov Attila                                      halőri csoportvezető:                        06-30-2025-691

A Duna-ági halőrök telefonszámai:

                                                                                                                                     

Bán Zoltán                                              06-30-2025686                                      45 - 57,6. fkm

Horváth András                                    06-30-2025688                                      45 - 57,6. fkm

Ember Zsolt                                           06-30-2025689                                      34 - 45. fkm

Kaló István                                             06-30-6409788                                      25 - 34. fkm

Necsász Imre                                        06-30-6409787                                      16,5 - 25. fkm

Kajlik Sándor                                         06-30-2025692                                      2 - 16,5. fkm

Vida László                                             06-30-2025690                                      2 - 16,5. fkm

Vitai József                                             06-30-5081482                                      2 - 16,5. fkm

Csatornák és mellékvizek halőreinek telefonszámai:

                                                                                                                                     

Paczalos István                                                                       06-30-2025696

Varga László                                                                            06-30-2025695

Kecskés István                                                                       06-30-2025698

 

 

Időjárás

mai időjárás előrejelzésholnapi időjárás előrejelzésholnaputáni időjárás előrejelzésnegyedik nap időjárás előrejelzéseötödik nap időjárás előrejelzéshatodik nap időjárás előrejelzés
Ráckeve időjárása - Az előrejelzést az Esotanc.hu nyújtja.