A sziget egykori lakója: Zámbó Jimmy

Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár.
Itt régi nap nem alkonyult, és nem lett ősz a nyár.
A pillanat itt megmarad, hát adjatok kezet,
a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek.

Török Sándor

  

                                                                    

Figyelem! Webhelyünk cookie-kat használ.

A cookie-k engedélyezéséhez kattintson az „Engedélyez” gombra, vagy egyszerűen csak folytassa a böngészést. További információ

Engedélyez

Zámbó Jimmy rejtelmes szigetén

 
Adott jelre intenek a túloldalról, s fürge motorcsónak siklik a parthoz. Újságíró még soha nem járt errefelé. Az oly népszerű énekes a kis dunai szigetet mindig is elzárta a kíváncsi tekintetek elől. Egyedül Olvasóink kedvéért tett most kivételt.A  saját kikötő stégjén kényel­mes szék. Jimmy gyakran innen horgászik vagy csak szem­lélődik, pihen. Többnyire felesé­gével együtt. Valamikor néhány éve közösen döntötték el, hogy valahol egy vízparton keresnek maguknak pihenőhelyet. Történt ugyanis, hogy valamely romanti­kus nyári estén besétáltak egy néptelen vízparti kertbe, s egész éjszaka egymáshoz bújva hallgat­ták a hullámokat. Volt akkoriban egy lovas farmjuk, de megváltak tőle, inkább a sziget mellett döntöttek.


Talán mert itt sokkal inkább si­kerül elzárkózni a világ zajától, itt szinte úgy bújhatnak össze, mintha csak ketten lennének az egész Földön. Persze legtöbb­ször a gyerekekkel együtt köt­nek ki a szigeten. A legnagyobb fiú, Krisztián, ma már 19 éves, így hát egyre inkább a saját éle­tét éli, de a 13 éves Sebastián és a 3 esztendős Adrián borzasz­tóan élvezik a dolgot.

 Sebestián, kicsit talán a Story tiszteletére is, olyan víziparádét mutat be sa­ját motorcsónakján, hogy száj-tátva bámuljuk. Nem úgy az édesanyja, Jimmy felesége, Edit asszony, aki mi tagadás, szorong egy picit a parton, mert a 3 éves kisfiú is ott ül a csónakban. De ijedelemre még sincs ok, Adrián ügyesen kapasz­kodik, nagyon is látszik rajta, nem először van kint a vízen.

  Hosszú, fárasztó koncertturnén van túl Jimmy, akit rajongói ne­mes egyszerűséggel Királynak ne­veznek, mindenekelőtt lenyűgöző hangja miatt. Most pihenni pró­bál itt kint, valahol a Duna köze­pén. Mert ahogy mondja: „Nem jó, ha túlpörög az ember. Ha már túl nagy bennem a fe­szültség, annak mindenekelőtt a család látja kárát. Van emiatt egy kis lelkiismeret-furdalásom."

Természetesen Jimmy tudja, hogy az énekléssel, a színpadi műfajjal együtt jár a pörgés, a rohanás, a fellépések izgalmai, a rajongó közönség.
„Miközben eredendően nyugis arcnak születtem, nem vagyok született duhaj, a feszültség, a produkció, ahogy mi mondjuk, a pörgés is életem része lett. És a család mellett a legfontosabb ré­sze. Az éneklés, a dalok, ame­lyekbe mindig is az egész lénye­met, életemet, testemet-lelkemet próbáltam beleadni. Aki meg akar tudni valamit abból, mi is van ben­nem belül, mélyen, annak min­denekelőtt a dalaimra kell figyelnie. Őszintén úgy is gondolom, ahogy énekelek. Miközben nem hiszem, hogy túlzottan szentimentális lennék."

  Jimmy soha nem tagadta meg azt a VII. kerületi srácot, aki vala­ha, énekesi karrierje előtt volt. Aki megtanult talpon maradni, ha kell megvédeni magát az élet­ben. Aki tudja, hogy „melózni, hajtani kell, ha talpon akar ma­radni az ember". Igazán akkor tud kiengedni, pihenni, ha megint ez a természetes, közvet­len srác lehet, s nem kell minden­áron „Jimmyként" viselkednie.

Mintha nem is egy népszerű sztár, hanem egy kedves, uram  bocsa', hétköznapi ember mutatná     meg nekünk a szigetet, kedves rejtekhelyét. Miközben azt kéri a Story mun­katársaitól, hogy ne beszéljenek másnak arról, hol is jártak. Sze­retné ugyanis megőrizni magá­nak a nyugalmat adó helyet. Ám­bár kiderül, hogy nem régen né­hány erre evező csónakos felis­merni vélte az énekest...

Történt, hogy Jimmy dalokat komponált a házban, persze nyi­tott ablakok mellett. Énekelt, próbálgatta a dallamokat, ját­szott a zongorán. A víz messzire vihette a hangot, mert a Duna közepén a sziget előtt kis hajók, csónakok, evezősök, horgászok kezdtek gyülekezni. Szabályosan lehorgonyoztak a vízen, úgy hall­gatták a zenét. S amikor befejezte, megtap­solták. S bizonyára felismerték mert a sztár hallotta a „Szép volt, Jimmy!" kiáltást is.

Sétálgatunk a szigeten, megtud­hatjuk, hogy a házigazda kuttyogtatós módszerrel, vagyis egy har­csákat lázba hozó hangot adó fá­val szeret horgászni, s esküszik a saját maga főzte halászlére. Amit még karácsonykor is kint a sza­badban főzött meg a családnak. Máskülönben nem lelkesedik a „tengeri herkenytűkért", általá­ban a külföldi ételekért. Tisztessé­ges magyar gyomra van, egy töltött ká­posztát vagy jó csirkepörköltet többre becsül mindenféle cifra ételnél.

Nem tagadja, van, hogy elérzékényül. Ha megérinti, képes könnyeket csalni a szemébe akár egy film is.Különös példával érzékelteti a benne hullámzó érzelmeket. Sze­ret vadászni, állatra lőni viszont annál kevésbé. Ha már úgy ala­kul, akkor is a lehető legtávo­labbról tüzel, vagyis minél na­gyobb esélyt adva neki. Őzre, nyúlra, rókára szeret a legkevés­bé vadászni, nemrég is megkönnyezte az egyik kilőtt vadat. Még amikor feleségének telefonon mesélte az esetet, akkor is reme­gett a hangja.

  Jimmy bemutatja „dunai ha­jós" barátját, az éppen errefelé járőröző Antal Csaba rendőr­zászlóst, aki gyakran hajózza körbe a Király birodalmát, ne­hogy bárminek is baja essék.

A Story csapatát az a megtisz­teltetés érte, hogy rendőrmo­toros hozott át bennünket a túl­só partról. Visszafelé már az éne­kes fia siklik motorcsónakon ve­lünk. Edit asszony kedvesen csó­válja a fejét.

 „Nem is értem, hogy Jimmy beengedte magukat ide. Tényleg a Story volt az első!"

Story 1999. július

Időjárás

mai időjárás előrejelzésholnapi időjárás előrejelzésholnaputáni időjárás előrejelzésnegyedik nap időjárás előrejelzéseötödik nap időjárás előrejelzéshatodik nap időjárás előrejelzés
Ráckeve időjárása - Az előrejelzést az Esotanc.hu nyújtja.